Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med din opskrivning på ventelister på s.dk vil vi behandle dine personoplysninger. Dette sker for at kunne indstille dig korrekt til de boliger, du måtte skrive dig op til. Dette sker med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6 stk. 1 litra b og litra c.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine data, til du selv tilkendegiver, at du ønsker dem slettet gennem vores hjemmeside, medmindre vi vurderer, at vi har behov for at kunne påvise rigtigheden af vores anvisninger eller lignende. Hvis samtlige ansøgninger på din profil er blevet nulstillet, jf. de til enhver tid gældende regler for de enkelte indstillingsudvalg, forbeholder vi os retten til at slette din profil, dog senest et år efter det pågældende tidspunkt.

Hvis du ønsker at få slettet eventuelle mailkorrespondencer eller dokumenter vi har modtaget fra dig uden om vores hjemmeside skal du rette direkte kontakt til os via persondata@ubsbolig.dk for at slette disse. Vi forbeholder os retten til at beholde dokumenter frem til at vi ikke har behov for at kunne påvise rigtigheden af vores vurderinger længere.

Hvis du modtager og accepterer et tilbud om en bolig, videresender vi dine oplysninger til det boligselskab, som administrerer den pågældende bolig, således at de kan udfærdige og fremsende en lejekontrakt for det pågældende lejemål til dig.

Det er i nogle tilfælde muligt at opnå øget ventelisteanciennitet ved at uploade dokumentation for boligløshed eller andre forhold, som beskrevet i indstillingsudvalgenes regler.

Hvis du gør brug af dette, vil vi behandle de oplysninger, du fremsender, for at kunne vurdere, hvorvidt du er berettiget til ekstra ventelisteanciennitet. Efterfølgende arkiverer vi det fremsendte i sin helhed for at kunne dokumentere rigtigheden af vores vurdering. Vi gemmer førnævnte, frem til at vi ikke længere har et behov for at kunne dokumentere dette, eller efter fem år, hvad end der sker senest.