På s.dk anvises boligerne af indstillingsudvalg. Reglerne hos indstillingsudvalgene CIU, RIU og Agora er i hovedtræk de samme, men der er også forskelle. Nedenfor har vi listet de vigtigste regler, men du kan også klikke videre ind og læse de præcise regler, før du skriver dig op.

CIU - Centralindstillingsudvalget

Centralindstillingsudvalget (CIU)

  • Du skal være ung (18-35 år på opskrivningstidspunktet)
  • Du skal være i gang med en godkendt uddannelse i hovedstadsområdet (eller starte inden for tre måneder)
  • Du skal bekræfte dine oplysninger og informationer hver måned

Læs mere om CIUs indstillingsregler

Riu-Roskilde

RIU-Roskilde (RIU)

  • Du skal være ung (17-35 år på opskrivningstidspunktet)
  • Du skal være i gang en godkendt uddannelse (eller starte inden for tre måneder)
  • Du skal bekræfte dine oplysninger og informationer hver måned

Læs mere om RIU-Roskildes indstillingsregler

Agora

  • Du skal være ung (18-35 år på opskrivningstidspunktet)
  • Du skal være i gang en godkendt uddannelse (eller starte inden for tre måneder)
  • Du skal bekræfte dine oplysninger og informationer hver måned

Læs mere om Agoras indstillingsregler

De fleste boliger du kan skrive dig op til via CIU og RIU er støttet byggeri. Reglerne er baseret på politisk regulering af studieboligområdet og er derfor mindre fleksible.

Boligerne i Agora er privat byggeri. Her er reglerne derfor mere lempelige, men til gengæld er der oftere særregler for de enkelte ejendomme, som du kan læse om på de enkelte ejendomssider.