OBS: Opskrivning er kun mulig fra 1. august til 31. august

Studiestartslisten er for boligsøgende, der starter på en ny uddannelse i Storkøbenhavn (Lyngby, Roskilde, Køge, Holbæk, Haslev, Slagelse mv. er her IKKE en del af Storkøbenhavn) umiddelbart efter sommerferien 2022 og har lang transporttid fra deres bopæl til deres studium. Bemærk, at kandidatstuderende ikke anses som ”nyoptagne” studerende, efter beslutning af Københavns Kommune.

Du har søgt om at komme på Studiestartslisten, når du har gjort følgende:

 1. skrevet dig på Studiestartslisten under ”Min profil” på mit.s.dk
  OG
 2. uploadet den nødvendige dokumentation

Det bedste er, hvis du uploader din indskrivningsbekræftelse. Hvis du ikke ved, hvordan du finder denne, skal du kontakte dit uddannelsessted.

NB! Først når du har gjort begge dele, kan du være skrevet på Studiestartslisten.

Reglerne for Studiestartslisten er besluttet af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Fra august til udgangen af november har nyoptagne studerende med lang transporttid således forrang til de særligt udvalgte studiestartsboliger i København.

Listen fungerer IKKE efter først til mølle-princippet, og der er derfor ingen grund til at sidde klar ved computeren og forsøge at være den første, der skriver sig op. Din placering på listen afgøres bl.a. af behovskriterier. Læs mere nedenfor.

Vigtigt! Vær opmærksom på, at du automatisk bliver sat aktiv på ventelisten, når du skriver dig op til Studiestartslisten.

Sådan skriver du dig op

For at skrive dig på Studiestartslisten skal du:

 1. læse reglerne for Studiestartslisten og om de generelle regler (indstillingskriterier)
 2. sikre dig, at du lever op til alle kravene
 3. oprette en profil på mit.s.dk eller logge ind på din eksisterende profil
 4. finde feltet Studiestartslisten under ”Min profil” (feltet er kun synligt, hvis du skal begynde på en uddannelse i august eller september 2022)
 5. uploade den nødvendige dokumentation under ”Min profil” –> Dokumenter –> Studiestartslisten (feltet er kun synligt, hvis du har skrevet dig op til Studiestartslisten). Se den nødvendige dokumentation under afsnittet ”Ansøgningsprocessen for Studiestartslisten” længere nede.

Boligsøgende på Studiestartslisten får

Som godkendt boligsøger på Studiestartslisten får du tilbudt boliger, som:

 • er en 1-værelsesbolig
 • koster maks. 3.500 kr. om måneden inkl. forbrug/ 4.000 kr. hvis boligsikring er mulig
 • ligger maks. 1 times transporttid fra dit uddannelsessted

OBS: Alle boliger, der bliver tilbudt gennem Studiestartslisten, er derfor 1-værelsesboliger. Det betyder, at du ikke kan flytte sammen med en anden i en bolig, der anvises gennem Studiestartslisten. Hvis du kun ønsker boligtilbud, hvor man kan bo to personer eller flere, skal du altså ikke skrive dig op til Studiestartslisten.

I august begynder vi at udsende boligtilbud til ansøgere på Studiestartslisten. Studiestartslisten bortfalder 30. november 2022, hvorefter vi kun udsender boligtilbud fra den ordinære venteliste. Det skal dog siges, at alle godkendte ansøgere på Studiestartslisten har fået boligtilbud de sidste mange år.

Sådan fungerer Studiestartslisten

Ansøger du om at komme på Studiestartslisten, betyder det, at du automatisk søger alle CIUs boliger, der er omfattet af listen i Storkøbenhavn, herunder fx Ballerup. Du kan altså få tilbudt en bolig på Vesterbro såvel som i Ballerup. Du kan ikke prioritere blandt boligerne.

Din placering på Studiestartslisten

Du bliver automatisk prioriteret højere på ventelisterne til de omfattede boliger i forhold til andre boligsøgende, der ikke er kommet på Studiestartslisten. Derefter får du en placering på Studiestartslisten ud fra beregningen:

Ventelisteanciennitet + behovskriterium (afstand)

Eksempel: en ansøger, der lever op til kravene og har været aktivt boligsøgende på den ordinære venteliste fra 1. juni, får alt andet lige et tilbud før en ansøger, der først har været aktivt boligsøgende fra 21. juni.

Konsekvenser ved afslag eller manglende svar på boligtilbud

Afslår eller undlader du at svare på et boligtilbud, har du opbrugt din mulighed for at få en bolig fra Studiestartslisten, men fortsætter på den ordinære venteliste som almindelig ansøger.

Et afslag eller manglende svar på Studiestartslisten gælder også som et afslag på den ordinære venteliste. Har du allerede afslået eller undladt at svare et boligtilbud hos CIU før, og afslår du yderligere tilbuddet om en bolig fra Studiestartslisten, mister du således al din anciennitet hos CIU og får slettet dine opskrivninger.

Ansøgningsprocessen for Studiestartslisten

Det er vigtigt, at du allerede har oprettet en profil, før du kan søge om at komme på Studiestartslisten.

Du er endeligt godkendt som ansøger på Studiestartslisten hos CIU, når du har:

 1. skrevet dig på Studiestartslisten under ”Min profil” på mit.s.dk (feltet er kun synligt, hvis du skal begynde på en uddannelse i august eller september 2022)
  og
 2. uploadet den nødvendige dokumentation under ”Min profil” –> Dokumenter –> Studiestartslisten (feltet er kun synligt, hvis du har skrevet dig op til Studiestartslisten).

Den nødvendige dokumentation skal omfatte følgende:

 • dokumentation for studieoptag 2022 (indskrivningsbekræftelse, velkomstbrev eller anden optagelsesdokumentation, hvoraf det tydeligt fremgår: Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution du er optaget på, og hvornår der er studiestart)
  og
 • kopi af dit sygesikringsbevis (for at dokumentere adresse)

Dokumentationen skal være uploadet, senest 10 dage efter at du har skrevet dig på Studiestartslisten på mit.s.dk. Det vil sige, at hvis du skriver dig op d. 31. august, kan vi kun behandle din ansøgning, hvis du har uploadet dokumentation senest d. 10. september.

Søger du, men opfylder ikke kravene

Søger du om at komme på studiestartslisten, selvom du ikke opfylder kravene, bliver din ansøgning afvist.

Du vil dog fortsat stå på CIUs almindelige ventelister, såfremt du opfylder de almindelige kriterier og har søgt CIU-boliger ud over studiestartslisten.

Er du blevet godkendt på listen?

Har du skrevet dig op på studiestartslisten inden den 1. september OG uploadet korrekt dokumentation senest d. 10. september, er du godkendt, medmindre du hører andet fra os.

Hvornår kan jeg forvente at få et boligtilbud?

I august begynder vi at udsende boligtilbud til ansøgere på Studiestartslisten. Studiestartslisten bortfalder 30. november 2022, hvorefter vi kun udsender boligtilbud ud fra den ordinære venteliste. Det skal dog siges, at alle godkendte ansøgere på Studiestartslisten i de forrige år har fået minimum ét boligtilbud.

Vi kan desværre ikke estimere den præcise ventetid.

Hvem kan godkendes til Studiestartslisten?

Du skal opfylde kravene for at blive godkendt på Studiestartslisten.

Du kan blive godkendt, hvis:

 • du er nyoptaget studerende i Storkøbenhavn
  (Lyngby, Roskilde, Køge, Holbæk, Haslev, Slagelse mv. er her IKKE en del af Storkøbenhavn),
  og
 • du har mere end 1 times transporttid fra din bopæl til dit uddannelsessted med offentlige transportmidler, eller at du reelt er boligløs (se nedenfor).
  Du skal være opmærksom på, at det bliver tjekket, om du har mere end en times transport til uddannelsesstedet.

Eksempel: En ansøger bosiddende i Jylland, som er blevet optaget på RUC eller på DTU i Lyngby, kan IKKE søge Studiestartslisten.

Studier

Du betragtes ikke som nystartet studerende, hvis du skal starte på en kandidatuddannelse (afgørelse fra Københavns Kommune).

Alle øvrige uddannelser, der normalt er godkendte, er også godkendte til Studiestartslisten, men det er et krav, at du skal starte på første år. Se eventuelt vores indstillingsregler under godkendte uddannelser.

Dokumentation for boligløshed

Såfremt du er aktuel boligløs, skal du indsende solid dokumentation herfor ved eksempelvis at indsende bekræftelse fra kommunen eller andre officielle myndigheder. Du kan således ikke kategoriseres som aktuel boligløs, hvis du eksempelvis bor i en midlertidig bolig eller en opsagt bolig.

Vi vurderer al dokumentation. Er dokumentationen utilstrækkelig, fejlagtig, uklar eller lignende, vil du ikke kunne få boligtilbud, før vi har fået den nødvendige afklaring. Egentlig dokumentfalsk og lignende er strafbar kriminalitet og bliver politianmeldt.

Du skal godkendes

Dokumentation for studieoptag samt bopælsdokumentation skal uploades, før du kan godkendes.

Godkendt dokumentation er:

 1. dokumentation for studieoptag 2022 (indskrivningsbekræftelse eller anden optagelsesdokumentation, hvoraf det tydeligt fremgår: Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution du er optaget på, og hvornår der er studiestart)
  og
 2. kopi af dit sygesikringsbevis (hvis du har dansk bopæl) eller dokumentation for aktuel boligløshed.

Frist: Dokumentationen skal uploades inden for 10 dage, efter at du har skrevet dig på Studiestartslisten.

Du får ikke besked, hvis du bliver godkendt på Studiestartslisten.

Du vil typisk først høre fra os igen, når du får et boligtilbud. Vi kan desværre ikke estimere den præcise ventetid.